Formulář byl vyroben v aplikaci formees.com
Online nástroj na tvorbu formulářů

Dotazník

Prosím Vás o vyplnění tohoto dotazníku, který bude využit při zpracování bakalářské práce na téma Vnímání marihuany jako startovací drogy studenty středních škol. Dotazník je zcela anonymní. Děkuji.

1. Pohlaví

2. Věk

3. Kolikrát v životě jste kouřil/a marihuanu?

4. V jakém věku jste poprvé kouřil/a marihuanu?

5. Kouří marihuanu vaši kamarádi z party?

6. Kouří vaši kamarádi marihuanu v partě?

7. V jakém kontextu nejčastěji kouříte marihuanu?

8. Myslíte si, že marihuana je odrazovým můstkem k jiným drogám, že je startovací drogou?

a proč?

9. Dostal jste se Vy nebo někdo z Vašich známých prostřednictvím marihuany resp. jejich uživatelů k nabídce užívání dalších drog?

10. Zkusil jste nějakou jinou drogu?

pokud ano tak jakou? (jinak napsat  ne)

11. Co Vás vede ke kouření marihuany?

12. Znáte někoho, kdo užil jinou drogu víckrát?

13. Myslíte si, že je snazší dostat se prostřednictvím marihuany k jiným drogám?